2016

 

– MKNS i BMK na manifestaciji “Muzeji Srbije”

– MKNS takmičenje “2. Dunav 1255”

 

2015

 

– MKNS, DexyCo i Revell… 2015

– IPMS Srbija na SMW 2015

– MKNS takmičenje “Dunav 1255”

 

2014

 

– IPMS Srbija na SMW 2014

– MKNS u Planetarijumu

– MKNS, DexyCo i Revell… 2014

– MKNS u Noći Muzeja 2014

– BMK na Go Modellingu 2014

 

2013

 

– MKNS na Plastic & Steel 2013

– MKNS na otvorenom danu u Jugovićevu

– BMK na Modellbrnu 2013

– MKNS u Noći Muzeja 2013

– IPMS Srbija izložba u Rečnoj flotili

– BMK na Go Modellingu 2013

 

2012

 

– BMK na Novogodišnjem Kupu 2012

– Maketar Plus

– BMK izložba na konferenciji OTEH 2012

– Vek srpskog vojnog vazduhoplovstva u minijaturi

– MKNS u Noći Muzeja 2012

– BMK u Noći Muzeja 2012

– IPMS Srbija na Shropshire Model Show 2012

 

2011

 

– IPMS Srbija na Novogodišnjem Kupu 2011

– IPMS Srbija na SMW 2011

– IPMS Srbija National Body Charter